Pomiar ochrony przeciwporażeniowej – Pętla Zwarcia

Jest to pomiar pozwalający na stwierdzenie czy ochrona przeciwporażeniowa jest bezpieczna w stosunku do zabudowanych zabezpieczeń.Pomiar należy wykonywać miernikami do tego celu np. Sonel z grupy MPI lub MZC pomiędzy przewodami L-L, L-N i L-PEN, PE napięciem 95-440V. Za pomiar pozytywny zgodnie z normą  PN-HD 60364-4-41 uznaje się wynik spełniający warunek:

Zs*Ia≤ Uo

Zs – pomierzona pętla zwarcia
Ia – Prąd powodujący samoczynne wyłączenie zasilania
Uo – Napięcie znamionowe w odniesieniu do ziemi

Samoczynne wyłączenie zasilania powinno odbyć się w czasie nie przekraczającym 0,2 s przy napięciu sieci 230V-400V. Wyjątkiem są obwody rozdzielcze oraz zabezpieczone bezpiecznikiem nadprądowym od 32A w górę gdzie czas wyłączenia wzrasta do 5s.
Uzupełnieniem badań ochrony przeciwporażeniowej jest sprawdzenie poprawności działania wyłączników różnicowo-prądowych zgodnie z normą IEC/EN 6008. W tym przypadku należy sprawdzić czas ich zadziałania oraz prąd różnicowy przy którym następuje samoczynne wyłączenie zasilania.

Dla wyłącznika RCD krótkozwłocznego/bezwłocznego dopuszczalny czas zadziałania RCD wynosi 300ms, natomiast dla selektywnego wyłącznika RCD jest to czas 500ms.

Odnosząc się do prądu różnicowego przy jakim następuje samoczynne wyłączenie to nie może ono przekraczać prądu różnicowego urządzenia, z reguły rozłączenie obwodu następuje przy około połowie tej wartości.

Oceń tekst:
19 votes, average: 4,26 out of 519 votes, average: 4,26 out of 519 votes, average: 4,26 out of 519 votes, average: 4,26 out of 519 votes, average: 4,26 out of 5 ilość głosów: 19, średnia ocena: 4,26
Loading...

Formularz kontaktowy

Formularz zapytania
© 2022 - wszelkie prawa zastrzeżone by EL-WADO Jakub Kleszcz