Pomiary elektryczne / przeglądy elektryczne

Kontrola instalacji elektrycznej jest jej nierozłączną czynnością, dokładnie jak w pojazdach mechanicznych. Tak jak w przypadku pojazdów, tak i w przypadku instalacji elektrycznych ustawodawca zarządził ich obowiązkowe przeglądy w określonych odstępach czasowych.

Przeglądy instalacji mają na celu sprawdzenie jej bezpieczeństwa i funkcjonalności na czym również bazują towarzystwa ubezpieczeniowe – nie masz ważnego przeglądu nie otrzymasz ewentualnego odszkodowania.

Tak więc dzięki bardzo bogatemu stanowi certyfikowanych urządzeń pomiarowych (kamera termowizyjna K 145, miernik MPI-530 IT, miernik uziemień MRU-200, MRU-150, miernik izolacji z induktorem do 5000V MIC-5000, miernik pętli zwarcia MZC-200, luksomierz LX105) możemy państwu zaoferować bania instalacji elektrycznych :

  • Ochrony przeciwporażeniowej;
  • Ciągłości przewodów/ kabli elektroenergetycznych;
  • Rezystancji uziemienia instalacji odgromowych/wyrównawczych(metodą techniczną i udarową);
  • Wyłączników różnicowo-prądowych;
  • Izolacji przewodów;
  • Natężenia oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego;
  • Wyłączników głównych/awaryjnych;
  • Inspekcji termicznej bezdotykowej przy pomocy kamery termowizyjne.

Formularz kontaktowy

Formularz zapytania
© 2021 - wszelkie prawa zastrzeżone by EL-WADO Jakub Kleszcz